Taller – La lluna en un pot (un espectacle incomprès)

Una proposta per promoure el moviment i la música en família.

Taller relacionat amb la producció La lluna en un pot (un espectacle incomprès) de La petita malumaluga en què es fomenta el descobriment de diversos sons, l’escolta pròpia i del grup, i la relació amb el cos i el moviment. Mitjançant el joc i l’experimentació col·lectiva fomentem els vincles artístics i emocionals entre pares i fills.

Objetius:

  • Fomentar l’escolta musical, del grup i del cos.
  • Infondre l’ús de el moviment i la música com a eina de diversió, comunicació i de vincle en la família i entre les famílies.
  • Estimular l’autoestima mitjançant el major coneixement del propi cos.
  • Desenvolupar la motricitat i l’expressivitat dels assistents.


Continguts:

  • Experimentació de diversos instruments adequats per a les edats a les que va dirigit el taller.
  • Sensacions i percepcions del cos i dels estímuls visuals externs.
  • La imaginació com a eina motora.
  • Tècniques de relació música-moviment. El ritme.
  • Coreografies amb objectes de La lluna en un pot (bombolles, ullera de llarga-vista…).