Albert Vilà (La Petita Malumaluga): “En cultura, els nens només poden accedir a les sobres”.

“Albert Vilà, codirector de La petita malumaluga, analitza l’oferta cultural destinada a la primera infància”.

Fira Tàrrega.